บริษัท เจเอสวี สปริง จำกัด  (JSV Spring Company Limited)
3088 ม.10 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ : 02-749-8590 แฟกซ์ : 02-749-8141
E-mail : info@spring.co.th , buarewy@spring.co.th

แผนที่ตั้งบริษัท

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด / การขา

คุณบัวเหรียว 02 7498590 ต่อ 13 คุณสมภพ 081-810-0639    E-mail : somphop@spring.co.th
คุณมยุรี 02 7498590 ต่อ 12 ศักดิพงษ์  063 2198139  E-mail : sakdipong@spring.co.th
  คุณอำนาจ 085-224-9992   E-mail : amnaj@spring.co.th
   
   

 
     
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ .....
 
ชื่อ - นามสกุล
 
 
มือถือ
 
 
โทรศัพท์
 
 
แฟกซ์
 
 
อีเมล์
 
 
หัวข้อ
 
 
รายละเอียด
 
 
 
       
       หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูล (*) ให้ครบถ้วน และลูกค้าจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
       
 
     
 
บริษัท เจเอสวี สปริง จำกัด 3088 ม.10 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร : 02-749-8590 แฟกซ์ : 02 7498141 info@spring.co.th